Toxifobia, toxofobia ou toxicofobia - medo de envenenar-se

Toxifobia